Публикувано на: ср, апр. 1st, 2015

Пенгезов и компания „под ножа“ за присвояване на пари по ОПАК

ПОЛИТИКА БЕЗ ЦЕНЗУРА

Престъплението е извършено по ОПАК

Военно-окръжна прокуратура-София даде на съд осем души за нарушение на проект по ОПАК, съобщиха от прокуратурата. Това са полк. Петко Петков, бивш председател на Военно-апелативен съд-София, ген. Веселин Пенгезов, бивш председател на Апелативен съд-София и Военно-апелативен съд-София, полк. Владимир Димитров, бивш зам.-председател на Военно-апелативния съд, на бившия ръководител на дирекция ОПАК към Министерството на финансите Мария Дивизиева и на лицата Атина Мавридис, Петя Гергова, Людмил Симеонов и Крум Симеонов.

Обвинението е за деклариране на невярна информация от Петков, като представляващ ВоАС-София, пред Управителния орган на ОПАК в Министерството на финансите във връзка с изпълнението на проект „Информационна система за прозрачност във военните съдилища“. Проектът е по приоритетна ос I – „Добро управление“, подприоритет 1.5 – „Прозрачна и ефективна съдебна система“ и е финансиран безвъзмездно със средства на Европейския съюз. Неверните сведения касаят начина, по който е проведена процедурата за избор на изпълнители по проекта. Петков е обвинен в качеството на извършител, а останалите – като помагачи.

След съгласуване с бившия ръководител на Дирекция ОПАК – Мария Дивизиева, по указание на ген. Пенгезов, останалите привлечени към наказателна отговорност са оформили документация със задна дата за проведени процедури по Закона за обществените поръчки във връзка с избора на изпълнители по проекта, макар такива да не са провеждани.

Престъплението е извършено в периода 8 юли 2009 г. – 19 юли 2010 г. Полк. Петков и ген. Пенгезов са обвинени и за това, че в периода 19-21 октомври 2009 г. в съучастие са присвоили сума в размер на 42 217 лв., получена като възнаграждение за изпълнител, по същия проект на ОПАК. Ген. Пенгезов е обвинен и в престъпление по служба за сключени в периода 28 октомври 2008 – 9 юни 2009 г. граждански договори с IT-специалисти по същия проект, в нарушение на разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

Ген. Пенгезов е бил председател на ВоАС за периода 25 май 2004 г. – 8 юни 2009 г., а от 9 юни 2009 г. е председател на САС. Отстранен е от длъжност на 15 май 2014 г. във връзка с настоящото наказателно производство.

Полк. Петър Петков е бил заместник-председател на ВоАС в периода 13 декември 2004 г. – 25 май 2009 г. , а от 9 юни 2009 г. е негов председател. Отстранен е от длъжност във връзка с настоящето наказателно производство на 15 май 2014 г.

Полк. Владимир Димитров е бил председател на Военен съд-София в периода 25 май 1998 г. – 6 октомври 2004 г. Той е заместник-председател на ВоАС от 1 юли 2009 г., а от 7 юли 2014 г. до 18 декември 2014 г. е и.ф. административен ръководител – председател на ВоАС. /ПОЛИТИКА БЕЗ ЦЕНЗУРА

Коментари

Автор