Публикувано на: ср, апр. 8th, 2015

Още трима обвинени по делото за КТБ

ТЕМИДА БЕЗ ЦЕНЗУРА

Софийска градска прокуратура привлече като обвиняеми още три лица за безстопанственост, съобщиха от прокуратурата.

Привлечени са Снежанка Велева – Стефанова, ръководител на специализирана служба за вътрешен одит на „КТБ“АД, избрана от Общото събрание на акционерите на „КТБ“АД и Маргарита Голева и Красимир Хаджигенов – външни одитори от специализирано одиторско предприятие „КПМГ България“ ООД, отговарящи за изпълнение на ангажиментите по отношение на „КТБ“АД.

Обвинението на Снежанка Велева – Стефанова е за това, че в периода от 01.01.2009 г. до 20.06.2014 г. в гр. София, не е положила достатъчно грижи за възложената и работа и от това е последвало разпиляване на имуществото на „Корпоративна търговска банка“ АД. Последвали са значителни щети за банката, изразяващи се намаляване на капиталовата адекватност и влошаване на ликвидността, както и предизвикване на ликвидна криза. Това е довело до поставяне на „КТБ“ АД по особен надзор и до намаляване на пазарната й капитализация.

Деянието е извършено умишлено, щетите са в особено големи размери и случаят е особено тежък.

Маргарита Голева и Красимир Хаджигенов са обвинени в това, че в периода от началото на 2009г. до 20.06.2014г. в гр. София, умишлено са улеснили изпълнителните директори на „КТБ“АД – Орлин Русев, Илиян Зафиров, Александър Пантелеев и Георги Христов да не положат достатъчно грижи за ръководенето, управлението, стопанисването и запазването на повереното им имущество.От това е последвало разпиляване на имуществото на „Корпоративна търговска банка“ АД и са последвали значителни щети за банката – намаляване на капиталовата адекватност и влошаване на ликвидността, както и предизвикване на ликвидна криза. Това е довело до поставяне на „КТБ“ АД по особен надзор и до намаляване на пазарната й капитализация.

Голева и Хаджигенов са действали в качеството си на отговорни одитори в различни периоди и са извършвали действия в нарушение на задълженията си съгласно Закона за кредитните институции и наредби на БНБ. Въпреки констатирани нарушения в дейността на „КТБ“АД, станали им известни в хода на одитните ангажименти, не са докладвали писмено и незабавно за тях на БНБ. Тези нарушения, установени в периода 2009г. – 2014г., не са били отразени в Одиторски доклади за надзорни цели, съгласно изискванията на нормативните актове. По този начин обвиняемите Голева и Хаджигенов са възпрепятствали пълноценното използване на системата на пруденциален надзор на БНБ над дейността на „КТБ“АД. /ТЕМИДА БЕЗ ЦЕНЗУРА

Коментари

Автор